DataTagDataTag

Індивідуальний дизайн - Drupal CMS - Доступні ціни

Окремий шаблон сторінки для типу матеріалу. Темізація сторінки. page--type--Тип_матеріалу.tpl.php

Отдельный шаблон страницы для типа материалов.

Інколи, при створенні сайту, виникає потреба перекрити шаблон сторінки, який заданий в page.tpl.php. Для цього в template.php потрібно прописати наступний код

function mytheme_preprocess_page(&$variables, $hook) {
   //some other stuff
    if (isset($variables['node'])) {  
    $variables['theme_hook_suggestions'][] = 'page__type__'. $variables['node']->type;
    $variables['theme_hook_suggestions'][] = "page__node__" . $variables['node']->nid;
  }

Тепер щоб задати для прикладу шаблон торінки для блогу створємо в коріні теми такий файл page--type--blog.tpl.php і прописуємо в ньому потрібний шаблон. Також можна вказати шаблон і для окремої ноди, назва файлу: page--node--5.tpl.php.

Не забуваємо переписати в template.php mytheme на назву своєї теми і скинути кеш!